Universeum efter Flamskyddat tyg från ADO. Robertas café Universeum, Göteborg i samarbete med Intro Inred.