Före och efter

 • Universeum efter Flamskyddat tyg från ADO. Robertas café Universeum, Göteborg i samarbete med Intro Inred.

  Universeum efter Flamskyddat tyg från ADO. Robertas café Universeum, Göteborg i samarbete med Intro Inred.

  Universeum efter Flamskyddat tyg från ADO. Robertas café Universeum, Göteborg i samarbete med Intro Inred.

 • Universeum före gardinerna var på plats.

  Universeum före gardinerna var på plats.

 • Biljardpalatset efter. Hide a Light och gardiner i flamskyddat tyg från Milla design.

  Biljardpalatset efter. Hide a Light och gardiner i flamskyddat tyg från Milla design.

 • Biljardpalatset före. En mörk trappa som behöver ljusas upp.

  Biljardpalatset före. En mörk trappa som behöver ljusas upp.

 • Villa Belparc efter

  Villa Belparc efter

 • Villa Belparc före

  Villa Belparc före