Integritetspolicy för Gardinbussen.se

Senast uppdaterad: 240514

1. Introduktion

Välkommen till Gardinbussen.se. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar din personliga information när du använder vår webbshop.

2. Dataansvarig

Gardinbussen i Sverige AB, organisationsnummer 556849-1111, är dataansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om denna policy eller om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på manne@gardinbussen.se.

3. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som hjälper oss att ge dig en bättre service, inklusive:

 • Kontaktinformation: När du gör ett köp eller registrerar dig för ett konto hos oss, samlar vi in ditt namn, e-postadress, postadress och telefonnummer.
 • Transaktionsdata: Information om de produkter du köper och detaljer om dina transaktioner.
 • Teknisk data: Inkluderar IP-adress, din inloggningsdata, typ av webbläsare och version, tidzon och plats, webbläsar-pluginstyper och versioner, operativsystem och plattform.
 • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbshop, produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata: Dina preferenser i att motta marknadsföring från oss.

4. Hur använder vi din information?

Vi använder din information för att:

 • Hantera och genomföra dina beställningar.
 • Kommunicera med dig, inklusive att skicka orderbekräftelser och uppdateringar.
 • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
 • Förebygga och upptäcka bedrägerier.
 • Följa juridiska skyldigheter.
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du har samtyckt till detta.

5. Laglig grund för behandling

Vi behandlar din personliga information baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: När du uttryckligen har samtyckt till behandlingen.
 • Kontrakt: När det är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett kontrakt med dig.
 • Rättsliga förpliktelser: När det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Legitima intressen: När vi eller en tredje part har ett legitimt intresse av att behandla din information.

6. Vem delar vi din information med?

Dina uppgifter kan delas med pålitliga tredje parter som hjälper oss att driva vår webbshop, genomföra våra affärer eller tillhandahålla tjänster åt dig, så länge dessa parter överensstämmer med denna integritetspolicy.

7. Internationella överföringar

Vi lagrar och behandlar din information inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om data överförs utanför EES säkerställer vi att överföringen är skyddad av lämpliga skyddsåtgärder.

8. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstöring av din personliga information.

9. Dina rättigheter

Som dataskyddslagstiftningen ger dig har du rätt att begära tillgång till, rättelse av, och radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa eller invända mot viss behandling av dina personuppgifter, samt rätten att dataportabilitet.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på manne@gardinbussen.se.